Welcome to KTB Corporate Online  
     
 

โปรดศึกษา "วิธีใช้งานเบื้องต้น" ก่อนเข้าสู่ระบบ

 
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

เรียนลูกค้า ผู้ใช้บริการทุกท่าน

       แจ้งปรับปรุง File Format Layout เพื่อรองรับมาตรฐานเช็คใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
       
รายละเอียด File Format Layout ที่มีการปรับปรุง

1. บริการ Download e-Statement(Old Layout Format/New Layout Format) เพิ่ม field ข้อมูลหมายเลขเช็ค 10 หลัก ในส่วนท้ายของไฟล์ข้อมูล และ field ข้อมูลเลขที่เช็คเดิมจะแสดงข้อมูลเลขที่เช็ค 7 หลักสุดท้าย

2. บริการ Download e-Statement(Inter Statement Format) ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจาก format ปัจจุบันรองรับการแสดงผลเลขที่เช็ครูปแบบใหม่แล้ว ทั้งนี้หลังวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้ใช้บริการที่ Download Inter Statement ข้อมูลย้อนหลัง(ข้อมูลก่อนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557) เนื้อไฟล์จะไม่มีข้อมูลเลขที่เช็ค จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการ Download ข้อมูลเดิมให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
3. บริการ Receivable Information Download/Download(Miscellaneous) สำหรับ Payment Output File จะมีข้อมูลหมายเลขเช็ค 10 หลัก ในส่วนท้ายของไฟล์การรับชำระค่าสินค้าและบริการ(Bill Payment) เพื่อรองรับมาตรฐานเช็คใหม่

หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน โทร. 0-2208-7799เรียน ท่านผู้ใช้บริการ Tab Bulk Payment

       ด้วยธนาคารกรุงไทยได้มีการเพิ่มข้อความแจ้งเวลา “Last Authorized Date/Time” ในหน้าจอทำรายการเพื่อให้ท่านผู้ใช้บริการทราบเงื่อนไขเวลาที่ต้องทำการอนุมัติรายการในระบบ ธนาคารจึงขอเรียนแจ้งมายังท่านผู้ใช้บริการทุกท่านทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้เรียนท่านสมาชิกผู้ถือบัตรฟลีทการ์ด

       ด้วยธนาคารได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเรียกรายงานบัตร Fleet Card โดยสมาชิกผู้ถือบัตรสามารถ Download คู่มือวิธีการใช้งานได้ที่ คู่มือการเรียกรายงานบัตร Fleet Card


 

    1. ลูกค้าทั่วไป - ผู้ใช้บริการ KTB Corporate Online เดิมทุกประเภท ให้คลิ๊กปุ่ม "ลูกค้าทั่วไปเข้าสู่ระบบ"  
   

2. ลูกค้า Packages - สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตาม Package ส่งเสริมการขายของธนาคาร เช่น SME Package ให้คลิ๊กปุ่ม "ลูกค้า Package เข้าสู่ระบบ"

 


ธนาคารได้นำ
"แบบฟอร์ม KTB Corporate Online ใหม่" ขึ้นใช้งานจริง

 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป)

ท่านลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ "ใบคำขอใช้บริการฯ"

 

 

หากท่านพบปัญหาในการใช้บริการ

บัตร Fleet Card : ติดต่อ KTB Call Center 1551 (บริการ Fleet Card)
KTB Corporate Online : 02-208-7799 (8.00-17.00 น.)

ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่
097-074-1848 , 097-074-1849 ในช่วงเวลาทำการ (8.00-17.00 น.)

 

 
 
 
!! โปรดระวังมิจฉาชีพทางอินเตอร์เน็ท !!
 
   

ธนาคารฯ ไม่มีนโยบายที่จะส่งอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันข้อมูลส่วนตัว

 หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ผู้เสียภาษี เลขที่บัตร ATM ชื่อผู้ใช้งาน

และ รหัสผ่านในการใช้งาน และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลใดใด

ผ่านระบบ Internet โดยเด็ดขาด

โปรดอ่าน "นโยบายและคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ"

 
 
     
     
 

 General Customer Login

General Customer Login

Packages Customer Login

ลูกค้า Package คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ
 
 
 

© Copyright 2007 by KTB KTB Corporate Online Team. All rights reserved.