ใบคำขอใช้บริการฯ  
     
 

!คลิ๊กเมาส์ขวาเลือก "Save Target As" บนไฟล์เอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด!

 

 
  แบบฟอร์ม Krungthai Corporate Online ใหม่  
  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)  
     
  ลูกค้าที่สมัครใช้บริการพื้นฐาน โปรดดาวน์โหลด  
   
     เอกสารแนบกรณีต้องการระบุบัญชีเพื่อใช้บริการเพิ่มเติม  
   
     เอกสารแนบบริการด้านการโอนเงิน  
   
     เอกสารแนบบริการด้าน Cheque  
   
     เอกสารแนบบริการด้าน Trade Online  
   
     เอกสารแนบบริการ KTB Co-op  
   
     เอกสารแนบบริการด้าน การชำระเงิน (Bill Payment)  
   
     เอกสารแนบบริการด้าน e-Withholding Tax  
   
     เอกสารแนบบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) สำหรับนิติบุคคล  
   
     
     
     
     เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
   
 

Login

 
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ

© Copyright 2007 by KTB KTB Corporate Online Team. All rights reserved.