วิธีใช้งานเบื้องต้น  
     
  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับย่อ "ได้ที่นี่"  
     
   ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นใช้งาน  
 

 

 
 

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ มีดังนี้

  1. Company ID - เมื่อสมัคร KTB Corporate Online กับธนาคาร สาขาจะต้องแจ้ง Company ID จำนวน 10 หลัก ให้กับท่าน ในกรณีที่สาขามิได้แจ้ง Company ID ให้ท่านทราบในวันที่สมัคร ท่านสามารถสอบถามได้จากสาขาที่ท่านยื่นใบสมัครใช้บริการ

  2. User ID - ท่านจะต้องได้รับ User ID ในระดับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Company Admin) อย่างน้อย 2 ท่าน คือ admin1 และ admin2 นอกจากนี้หากท่านระบุในใบคำขอใช้บริการให้ธนาคารออก User ID ในระดับผู้ใช้งานแบบอนุมัติรายการคนเดียว (Company User Single) ท่านจะได้รับ User ID ในระดับผู้ใช้งานด้วยอีก 1 ท่าน คือ single1

  3. รหัสผ่านสำหรับใช้บริการ - ธนาคารจะแจ้งรหัสผ่านสำหรับใช้บริการตามที่ท่านระบุในใบคำขอใช้บริการ กรณีระบุ "รับรหัสผ่านด้วยตนเองที่สาขา"(KTB Center) เมื่อธนาคารจัดพิมพ์ซองรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วธนาคารจะติดต่อกลับให้ท่านมารับซองรหัสผ่านที่สาขาที่ท่านยื่นใบคำขอใช้บริการ กรณีเลือก "ให้ธนาคารจัดส่งรหัสผ่านทางอีเมล์ของ Company Admin"(Company Admin) เมื่อธนาคารป้อนข้อมูลการสมัครเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะจัดส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุในข้อมูลของ Company Admin และ Company User Single โดยอัตโนมัติ

 

 
   ขั้นที่ 2 เข้าสู่ระบบครั้งแรกพร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่  
     
 
  1. คลิ๊กปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงหน้าจอหลัก KTB Corporate Online

  1. กรอก Company ID / User ID / Password ตามที่ได้รับจากธนาคาร (โปรดดูรายละเอียด User ID จากหมายเหตุประกอบในหัวข้อ 2A/2B)

2A. สำหรับหน่วยงานที่ให้ธนาคารออก Company User Single (Single1)

 

        สำหรับการใช้งานครั้งแรก หากท่านแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารออก User ID ในระดับผู้ใช้งานแบบอนุมัติรายการคนเดียว (Company User Single) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วย User ID: single1 เพื่อใช้บริการต่างๆได้ทันที

 

 

2B. สำหรับหน่วยงานที่มีเฉพาะ User ID ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin 1-4)

 

          กรณีที่ท่านมีเฉพาะ User ID ของผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบ (Company Admin) หรือประสงค์ใช้งานแบบมีผู้ตั้งรายการ (Company Maker) และ ผู้อนุมัติรายการ (Company Authorizer) ในการใช้งานครั้งแรกท่านจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย User ID ในระดับผู้ดูแลระบบ (Company Admin) เพื่อเข้าไปสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานก่อนที่ท่านจะสามารถใช้งานได้

 

          ให้ท่านเริ่ม Login เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วย User ID: admin1 แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านจนครบทุก User ID (admin1-4)

 

  1. สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรกหากระบุ Company ID / User ID /Password ถูกต้องระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ ให้ท่านระบุรหัสผ่านปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย ตัวเลข ผสมตัวอักษร ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และไม่มีอักขระพิเศษ)

  1. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Company ID / User ID และ Password ตามที่ท่านกำหนดใหม่ได้ทันที
 
     
   ขั้นที่ 3 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  
     
 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่เมนู "User Manual" ทางด้านบน

 

 

หมายเหตุ:

  1. ท่านจะสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ตามระดับผู้ใช้งานของท่าน หากท่านเข้าสู่ระบบด้วย User ID ในระดับผู้ดูและระบบ (admin1-4) ท่านจะสามารถดาวน์โหลดคู่มือคู่มือทั้งหมดได้

  2. กรณีเข้าสู่ระบบด้วย User ID ระดับผู้ใช้งาน (Company User) ท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะไฟล์คู่มือฉบับสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น กรณีที่ท่านต้องการ คู่มือระดับผู้ดูแลระบบท่านจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย User ID ในระดับผู้ดูแลระบบ

  3. คู่มือจะถูกบีบอัดอยู่ในรูปแบบ zip ไฟล์ ซึ่งจะสามารถคลิ๊กเปิดใช้งานได้ทันทีบนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไป

 

 
     
   ขั้นที่ 4 ศึกษาวิธีใช้งานและเริ่มต้นใช้งาน
   
 

โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานฉบับเต็มก่อนเริ่มต้นใช้งาน (โปรดดูรายละเอียคู่มือที่จำเป็นจากหมายเหตุประกอบข้อ 4A/4B)

 

4A. สำหรับหน่วยงานที่ให้ธนาคารออก Company User Single (Single1)

 

ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบด้วย User ID ระดับผู้ใช้งานแบบอนุมัติรายการคนเดียว (single1) เมื่อดาวน์โหลดคู่มือตามขั้นตอนในส่วนที่ 3 แล้วให้ท่านศึกษาคู่มือฉบับ CCMS Company Single และใช้บริการต่างๆได้ทันที

 

4B. สำหรับหน่วยงานที่มีเฉพาะ User ID ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin 1-4)

 

ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบด้วย User ID ระดับผู้ดูแลระบบ (admin1) เมื่อดาวน์โหลดคู่มือตามขั้นตอนในส่วนที่ 3 แล้วให้ท่านศึกษาคู่มือฉบับ CCMS Company Admin เพื่อสร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานใหม่ ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆได้

 

 

     
 

Login

 
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ

© Copyright 2007 by KTB KTB Corporate Online Team. All rights reserved.